Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz ochrona i przetwarzanie danych osobowychZgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma MIKO s.c. z siedzibą w Plewiskach (62-064) ul. Południowa 48a, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP: 6961833856, Regon: 300855815, zwana dalej Administratorem.

1.2. Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.3. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.

1.4. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 1.3 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, ponadto ewentualnie: adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

1.6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

1.7. Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

1.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Administrator, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

1.9. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.

1.10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.11. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

1.12 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pytania, wątpliwości, dobór produktów?

61 622 10 05

516 021 222

Zapraszamy do rozmowy z NASZYMI EKSPERTAMI.